Menu Zavřeno

Ořezy a kácení VN – otázky a odpovědi

Dorazil vám od nás dopis s výzvou k odstranění a okleštění stromoví? Potom můžete mít mnoho otázek, nemusíte však být znepokojeni. Sepsali jsme pro vás ty nejčastější z nich a v případě, že ani zde neneleznete odpověď právě na vaši otázku, můžete nám napsat e-mail nebo zavolat.

Budu muset jako vlastník pozemku za cokoli platit?

Nebudete. Všechny práce prováděné naší společností na vašem pozemku jsou plně hrazeny společností E.ON Distribuce, a.s. V případě, že si tak nevyberete možnost provést zásah sami, nemusíte se o nic navíc starat.

Můžete mi sdělit termín provádění prací na mém pozemku?

Vzhledem k vysokému počtu vlastníků parcel po trase vedení i současné práce ve více lokalitách napříč Zlínským krajem není v našich silách dát vědět, kdy dojde na provádění prací právě ve vaší lokalitě.

Práce se však provádějí vždy výhradně v zimních měsících.

Proč mi dorazilo upozornění, když se na mém pozemku žádné stromy nenachází?

Není vyjímkou, že stromy ze sousední parcely mohou zasahovat, byť minimálně, i do vaší parcely. Z tohoto důvodu potřebujeme souhlas, abychom mohli případně vstoupit i na váš pozemek.

Pokud by se však jednalo o pozemek bez stromů a to i u sousedních parcel, pak se jedná o technickou chybu při hromadné obsílce a vy dopisu nemusíte věnovat žádnou pozornost.

Proč mi dorazila výzva, když už jsem úpravu porostů provedl dříve?

Není v našich silách provádět před obesláním kontrolu všech míst v lokalitách. Z toho důvodu jsou používány podklady dodané společností E.ON Distribuce, a.s., které nemusí vždy plně reflektovat současný stav vaší parcely.

Má právo vaše společnost provést práce přesto, že jsem provedl/plánoval provést zásah sám?

Pokud jste provedl práce v souladu se zásadami pro odstraňování stromoví a jiných porostů do termínu uvedeného v dopisu, pak již další zásah nebude zapotřebí. V opačném případě však mají naši zaměstnanci právo zásah provést tak, aby byl plně v souladu s těmito zásadami a to na základě § 24 zákona č. 458/2000 Sb.

Došel nám dopis pod hlavičkou společnosti E.ON, naše domácnost však využívá služeb jiného poskytovatele elektřiny.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. je vlastníkem a správcem distribuční sítě, nemá tak žádnou souvislost s vašim dodavatelem elektrické energie.